گفتگو میان دولت و طالبان آغاز شده است

15/08/2006 21:47

 

گفتگو میان دولت و طالبان آغاز شده است.
یکی از مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در کابل در گفتگوی با تلویزیون طلوع این مطلب را تایید نمود اما درباره جزییات این موضوع چیزی نگفت.
در این حال شماری از مقامات محلی نیز از پیشرفت های این روند در برخی از ولایت ها خبر می دهند.
اما سخنگوی رییس جمهور از ابراز نظر در این باره خودداری می کند.
در حالی که گفتگو میان دولت افغانستان و طالبان از بحث برانگیز ترین موضوعات ماه های اخیر بوده است دفتر سازمان ملل متحد در کابل از قوت گرفتن این روند و آغاز تماسهایی دراین راستا خبر می دهد.
ادرین ادواردز رییس ارتباطات و اطلاعات عامه یوناما می گوید: برخی از تماسها با طالبان برقرار شده اند و این از مراحل نخست روند گفتگو به شمار می رود. اما هنوز هم به زمان نیاز است تا این روند شکل لازمیه اش به خود بگیرد.
هر چند پیش از این درباره چگونگی پیشرفت گفتگو میان دولت و طالبان چیزی گفته نشده است ولی برای نخستین بار شماری از مقامات محلی از دستاوردها در نخستین مراحل این روند یادآور می شوند.
عتیق اله لودین والی لوگر می گوید: تقریباً پنجاه فیصد این مردم سلاح خود را به زمین مانده و با ما همکار شدند و در اکثر پروژه ها با ما کار می کنند. اما حکومت افغانستان هنوز هم پذیرفتن قانون اساسی را از سوی مخالفان مسلح دولت پیش شرطی برای آغاز گفتگو می داند.
همایون حمیدزاده سخنگوی رییس جمهور می گوید: این پروسه ای است که طویل است ما نمی توانیم که پیشرفت های آنی و عاجل داشته باشیم پروسه کاملاً پیچیده است ولی تعهد حکومت افغانستان برجاست و در مورد که شما یادآور کردید ما کدام تبصره ای فعلاً نداریم.
با اینهمه گروه طالبان که بیرون شدن نیروهای خارجی را از کشور پیش شرط شان برای آغاز گفتگو عنوان شده است هنوز در این باره ابراز نظر نکردند.
هرچند از مدت ها قبل زمینه ورود طالبان به بدنه دولت توسط اراکین دولتی و خارجی فراهم می آمد ولی هرگز قابل پیش بینی نبود که به این زودی این موضوع ناهضم را مطرح سازند.
اینک که جامعه جهانی و دولت جناب کرزی به خواسته شان که همانا شریک ساختن طالبان در دولت آینده است رسیدند دیگر جایی برای بهانه های دیگر نمی گذارند واین پروسه را طی چند ماه آینده عملی خواهند ساخت. مگر اینکه پاکستان مخالف این طرح باشد. آنوقت دیگر تمامی برنامه های شان برهم خواهد ریخت.
دولت افغانستان و نیروهای خارجی اگر بجای تلاش جهت اشتراک طالبان در دولت، به سرکوبی آنان می پرداختند، هرگز امروز پدیده ای بنام طالبان در کشور وجود خارجی نداشت.
عصر سه شنبه 4/1/1388

hazarahub.tk
Back