کرزی:طالبان میانه رو از فهرست سیاه حذف شوند

15/08/2006 21:37

 

کرزی:طالبان میانه رو از فهرست سیاه حذف شوند

حامد کرزی

آقای کرزی بطور مشخص نگفت نام چه کسانی را می خواهد از فهرست سیاه شورای امنیت حذف شود

حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان از شورای امنیت سازمان متحد خواسته است نام آن عده از طالبانی را که با سازمان القاعده ارتباط ندارند و خواستار مذاکره هستند ، از فهرست سیاه خود حذف کند.

آقای کرزی مشخص نکرد که نام چه کسانی را می خواهد از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

ملاعمر رهبر طالبان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و شماری از افراد بلندپایه گروه طالبان از جمله کسانی هستند که نام آنها در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شده است

آقای کرزی همچنین گفت :"باید زمینه برای بازگشت آن عده از طالبانی که درحال حاضر با دولت افغانستان می جنگند ولی خواهان ویرانی وکشتن افغانها نیستند، مساعد شود."

آقای کرزی گفت که می داند که شماری از طالبان بنا بر عوامل و دلایلی دست به سلاح برده و هنوز هم علیه دولت افغانستان می جنگند، اما به گفته آقای کرزی آنها نیز می توانند به روند صلح بپیوندند و زندگی صلح آمیزی را در پیش گیرند.

آقای کرزی این سخنان را پس ازآن ابراز داشته است که بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استراتتژی جدید دولتش را در مبارزه با تروریسم در افغانستان و پاکستان اعلام کرد و گفت که باید با طالبان "میانه رو" از راه تفاهم پیش رفت.

دولت افغانستان و متحدانش عده ای از طالبان را "میانه رو" می خوانند، اما طالبان رسما چنین چیزی را رد کرده و "طالبان میانه رو" را تصور ذهنی مقام های دولت افغانستان می دانند.

رئیس جمهور افغانستان همچنین از استراتژی جدید آمریکا در مبارزه با تروریسم حمایت کرد و گفت که در اجرای آن جدا با آمریکا و جامعه جهانی همکاری خواهد کرد.

این نخستین باری نیست که رئیس جمهوری افغانستان درخواست مذاکره با طالبان را مطرح می کند، او پیش از این نیز بارها چه در افغانستان و چه در کنفرانس های بین المللی که رهبران کشورهای کمک کننده به افغانستان شرکت داشته اند، چنین درخواستی را مطرح کرده است.

در یک مورد آقای کرزی ضمن دعوت از طالبان به صلح اعلام کرد که اگر رهبر طالبان دست از جنگ بکشد او حاضر است امنیت وی را ضمانت کند.

سال گذشته شماری از اعضای پیشین طالبان که درحال حاضر در کابل به سر می برند با عده ای از مقام های دولتی در عربستان سعودی دیدار کردند. اما این نشست نتیجه خاصی را به دنبال نداشت و دولت افغانستان نیز آن را یک نشست غیر رسمی اعلام کرد.

تاکنون پاسخ طالبان به در خواست های مکرر دولت افغانستان برای مذاکره، منفی بوده است.

طالبان همواره بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان به عنوان پیش شرط آغاز هر نوع گفتگو و مذاکره تاکید کرده اند، چیزی که به نظر آگاهان امور، دست کم در کوتاه مدت عملی نخواهد بود.

hazarahub.tk
Back